Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • alifatické nenasycené uhlovodíky
  • alkyleny
  • olefiny

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty