Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • monocyklické nasycené uhlovodíky

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty