morfologie (biologie)

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • kostní dřeň
  • morfologické struktury
  • morfologie rostlin

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty