Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • antokyany
  • flavonoidy
  • hemová barviva
  • chinony
  • karotenoidy
  • pteriny
  • pyrolová barviva

Nadřazené heslo

Podřazená hesla