makromolekulární chemie

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • vysokomolekulární látky

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty