buněčné membrány

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • biomembrány

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla