bilaterální původ

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • kognatický původ
  • příbuzenské skupiny bilaterální
  • příbuzenské skupiny kognatické

Nadřazené heslo