Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • butadienový kaučuk
  • butylkaučuk
  • ethylenpropylenový kaučuk
  • chloroprenový kaučuk
  • polyizoprenový kaučuk

Nadřazené heslo