Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • agar
  • algináty
  • arabská guma
  • karagen
  • tragant
  • želatina
  • želírující prostředky

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty