pyrimidinové zásady

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • pyrimidinové báze

Nadřazené heslo

Podřazená hesla