Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • koenzymy isomeras a lyas
  • koenzymy přenášející skupiny
  • koenzymy přenášející vodík

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty