zdraví škodlivé látky

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • přirozené toxické složky potravin
  • škodlivé látky
  • zneškodňování nebezpečných látek

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla