Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • reaktorové inženýrství
  • reaktory

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty