Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • anorganické trhaviny
  • organické trhaviny

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty