Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • slévárenský koks
  • vysokopecní koks

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty