Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • bursa cloacalis
  • Fabriciova bursa
  • Fabriciova burza
  • kloakální burza

Nadřazené heslo