vysokoškolské práce

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • vysokoškolské kvalifikační práce

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty