kódování informace

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo

Podřazená hesla