Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • matematické problémy programování
  • modely výpočtů
  • teorie výpočtů

Nadřazené heslo

Podřazená hesla