strojová lingvistika

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • formální lingvistika
  • komputační lingvistika

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla