srovnávací jazykověda

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • jazykovědná komparatistika
  • kontrastivní lingvistika

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla