Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • církevní slovanština
  • kašubština
  • lužická srbština
  • praslovanština
  • staroslověnština

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty