Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • čelistní systém
  • jazyk
  • sosák
  • ústa

Nadřazené heslo

Podřazená hesla