Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • artikulace hlásek
  • délka samohlásek
  • jazyková asimilace
  • samohlásky
  • souhlásky

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty