Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • grafém

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty