Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • archaismy
  • expresivní slova
  • knižní slova
  • neologismy
  • poetismy
  • regionalismy
  • slovní zásoba
  • vrstva ve slovní zásobě
  • vulgarismy

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty