lexikální sémantika

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • denotace
  • konotace
  • reference
  • sémantické rysy

Nadřazené heslo

Podřazená hesla