Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • autorské slovníky
  • diferenční slovníky
  • retrográdní slovníky
  • slovníky obtížných slov

Nadřazené heslo

Podřazená hesla