slovotvorné kategorie

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • činitelská jména
  • dějová jména
  • jména míst
  • jména prostředků
  • konatelská jména
  • přechýlená jména
  • zdrobnělá jména

Nadřazené heslo