Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • derivace
  • kmen slova
  • kořen slova
  • odvozeniny
  • prefixace
  • předpony
  • přípony
  • sufixace

Nadřazené heslo