formální tvarosloví

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo