Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • alomorf
  • morf
  • morfém
  • morfemika

Nadřazené heslo