Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • morfoném
  • morfonologické alternace

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty