Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

 • činný rod
 • dokonavá slovesa
 • infinitiv
 • nedokonavá slovesa
 • přechodníky
 • slovesné tvary neurčité
 • slovesné tvary složené
 • slovesné tvary určité
 • slovesný čas
 • slovesný rod
 • slovesný vid
 • slovesný způsob
 • trpný rod
 • verba
 • způsob slovesného děje

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty