Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • prepozice
  • sekundární předložky

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty