Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • syntaktické funkce

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty