příslovečné určení

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • adverbiale

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty