Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • administrativní styl
  • funkční styly
  • hovorový styl
  • nauka o slohu
  • prostě sdělovací styl
  • řečnický styl
  • stylové normy
  • stylové vrstvy
  • učební styl
  • věcné styly

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty