Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • sloh
  • slohové útvary

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty