stylotvorné faktory

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • slohotvorné činitele

Nadřazené heslo