sentimentální román

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo