vědeckofantastická literatura

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • literatura science fiction

Nadřazené heslo