literární komparatistika

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • komparatistika
  • literární věda srovnávací

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty