Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • rekurze vyššího řádu
  • vyčíslitelnost

Nadřazené heslo

Podřazená hesla