Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • svazové logické struktury

Nadřazené heslo

Podřazená hesla