uspořádané množiny

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • částečně uspořádaná množina
  • uspořádaná množina

Nadřazené heslo

Podřazená hesla