Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • nelineární rovnice

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty