kvadratické rovnice

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • rovnice druhého stupně

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty