Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • diagram kategorie
  • graf kategorie
  • kategorie
  • neokategorie
  • prekategorie

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty