elementární funkce

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • transcendentní funkce

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty